Laddar inlägg…
 • Barn i samklang med naturen är lyckligare

  Barn som är ute i naturen blir mer engagerade i att ta hand om den. Det gör dem dessutom lyckligare visar ny forskning. Med bakgrund mot att det är barnen som är nästa generation och att problem med miljö, avskogning och utrotning av djur- och växtarter, kommer bli ett arbete som de tvingas ta över, har forskare vid universitetet Sonora Institute of Technology i Mexiko undersökt hur man kan främja hållbart beteende hos barn.

  Studien visade att barn som kände en anknytning till naturen också tenderade att agera mer miljövänligt och hade en önskan att skydda den genom ett hållbart beteende, vilket i sin tur också påverkade barnens lycka. Det innebär att våra barn behöver vara i och omkring grönska dagligen, även i skolmiljön som tyvärr ofta saknar mycket inslag av grönska.

  – Glada ungar är motiverade ungar och det är sådana ungar som kan tänka positivt om framtiden, säger Petter Åkerblom till SVT nyheter när han får frågan om vad han tycker om studien. Petter Åkerblom är universitetslektor i landskapsarkitektur vid SLU.

  Åkerblom tycker att studien är intressant och tror att den kan bidra med samhällsnytta. Eftersom den visar att barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare skulle naturen kunna lindra ungas klimatångest, menar han.

  Undersökningar och forskningsrapporter visar att människor som vistas i gröna inomhusmiljöer har lägre blodtryck, kortare reaktionstid och lägre stressnivå än människor i miljöer som saknar växter.

  Det finns många anledningar till varför just konstväxter är ett bra val för skolmiljön. Förutom att konstväxter är underhållsfria är de även doftfria och allergivänliga. Eftersom konstväxter inte bleknar eller blir missfärgade håller de sig fina i många år.

  Konstgjorda växter är hållbara, slitstarka, och relativt underhållsfria. Konstväxterna behöver inte dagsljus eller speciella lampor, vilket gör att de kan placeras på valfritt ställe i rummet till skillnad från autentiska växter. Och studier visar att det inte spelar någon roll om växter är äkta eller konstgjorda för att ge positiva effekter, det är känslan som grönskan ger som har effekten.

   

  Innehållet är delvis hämtat ur en artikel från kurera.se. Studien som omskrivs publicerades i Frontiers in Psychology.

 • Så skapar du biofilisk design med växtväggar

  Vem vill inte få känslan av att vara nära naturen? Forskning visar att både direkta och indirekta naturelement i en inomhusmiljö minskar stress, hjärtfrekvens och blodtryck, samtidigt som det påverkar vår produktivitet och kreativitet.

  Men så kanske någon undrar om en konstgjord växtvägg verkligen är biofili? Svaret är självklart JA eftersom biofilisk design är så mycket mer än bara växter. Luftrening som många förespråkar är en del, men det konstgjorda växter och växtväggar gör för ögat och rummet skapar välmående för både anställda och besökare som är minst lika viktigt.

  Idag har många företag kommit långt med att addera grönska, både kring arbetsplatser, mötesrum och entréer. Några som ligger långt fram är bl.a. arbetsplatser som Apple, Google och Amazon som investerar kraftigt i biofilisk design.

  Visste du tex att olika studier visar att vi tillbringar cirka 90 procent av vår tid inomhus, och en nyligen genomförd studie* gjord på 1000 kontorsarbetare visade att 35 procent inte får mer än 15 minuter utomhus under en typisk arbetsdag.

  Vi människor har ett inneboende och biologiskt behov av närhet till naturen och grönområden. Begreppet Biophilia, en term som myntats av den amerikanska biologen och forskaren Edward O. Wilson, beskriver denna medfödda dragning för just naturen. Och i en värld som genomgår en digitalisering och fortlöpande urbanisering så är vår biologiska koppling till naturen viktigare än någonsin.

   

  Så varför konstgjorda växtväggar när du vill skapa biofilisk design?

   • Underhållsfria, dvs. ingen skötsel.
   • Hållbarhet, de håller för evigt och tappar varken löv, blir bruna eller vissnar.
   • Inte beroende av miljön, ibland kan riktiga växter faktiskt inte användas överhuvudtaget, vid dåligt ljus eller ogynnsamma temperaturförhållanden kan vissa växter inte leva. Konstgjorda växtväggar kan dock placeras i alla miljöer och fortfarande se bra ut.
   • Behöver inget planteringssystem, ingen jord, inga flugor, inget krångel.
   • Kan placeras var som helst!
   • Otroligt realistiska, våra växtväggar är inspirerade av vår nordiska grönska och det krävs ett tränat öga för att se skillnaden om de är levande eller inte.
   • Och sist men inte minst, priset, konstgjorda växtväggar är mer kostnadseffektiva, generellt både billigare och enklare att installera än en levande plantering.

  * https://www.ambius.com/offices/office-worker-survey/

 • Växtväggar – Så inreder du din padelmiljö

  För 5 år sedan fanns det ca 50 padelbanor i Sverige, förra året var motsvarande siffra strax över 500 st och trenden fortsätter att peka uppåt. Men vilka kommer att lyckas attrahera flest spelare? Så klart kommer padelhallar med bäst banor, belysning, konstgräs, bokingssystem och innemiljö vinna slaget om spelarna. Så hur gör man för att skapa ytor som inbjuder till så mycket mer än padel?

  En trend är att padelhallarna förvandlas till sociala ytor för exempelvis nätverk och möten. Att kombinera träning men möjligheten att skapa nya affärsrelationer och utveckla sitt spelande är något som både växter och ger nya medlemmar.

   

  5 sätt för att skapa en attraktiv padel miljö
  1. Se miljön ur fler perspektiv, vilka är besökarna, hur rör de sig, hur länge stannar de och vad händer före och efter en match? Skapa en flexibel miljö som fyller olika syften, mötesrum, sittgrupper, stora som små samt platser som rymmer både det stora sällskapet som det lilla.
  2. Rama in de olika ytorna med möbler, växter och belysning. Se bortom enbart funktion utan våga titta mer mot dagens hotellobbys och kontorshotell som satsar mycket på loungemiljöer.
  3. Använd växtväggar för att täcka stora ytor och nyttja möjligheten att stärka varumärket med integrerade logotypes.
  4. Välj konstgjorda växter och växtväggar för en hållbar miljö då de varken kräver skötsel, dagsljus eller bevattning.
  5. Satsa på ljudabsorbenter som sänker efterklangen vilket ofta upplevs bidra till ett trivsammare, varmare, tryggare och mer omhändertagande miljö. Växtväggar med tillhörande ljudabsorbenter är mest effektivt för att båda få in grönskan och samtidigt skapa en behagligare ljudmiljö. Läs mer HÄR om ljudabsorberande växtväggar.

   

  Skapa inslag av naturen

  Det vi även rekommenderar är att få in fler naturinslag. Vi ser idag ett ökat naturintresse och enligt Folkhälsomyndigheten visar flera undersökningar att naturkontakten främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Så hur kan vi uppnå samma positiva effekter inomhus? Förutom ovan nämnda förslag med växtväggar och växter så är alla former av trä en stark koppling till naturen. En akustikpanel med vackra träribbor både mjukar upp och förbättrar rumsakustiken. Även utomhus möbler och belysning passar lika bra inomhus som utomhus, både i trä och i stål. Tidlöst och hållbart.

  Träpaneler tillsammans med växtpaneler flirtar med naturen och ger miljöer både karaktär samt mjukar upp. Läs mer om möjligheterna här eller kontakta oss för mer information kring växtförslag och konceptframtagning.

   

 • Ljudabsorberande växtvägg

  Nu behöver man inte välja mellan gröna växtväggar och ljudabsorbenter, nu finns växtväggar och växtpaneler med tillhörande ljudabsorbent. Olika typer av akustiklösningar i kontorsmiljöer och andra offentliga utrymmen är en viktig del i inredningen och bidrar till en bättre ljudmiljö.

   

  Vi på By Faux har sen starten sett en efterfrågan på just akustiklösningar kombinerade med växtväggar och vi är därför glada att äntligen kunna erbjuda både växtvägggar med bakomliggande ljudabsorbenter samt vår produkt SHAPE bestående av hexagonramar i stål innehållande både ljudabsorbent och växtpanel. Vi har med denna lösning gjort det enkelt att välja växtväggar för exempelvis svårmöblerade, trånga och ibland mörka korridorer. De stora växtväggarna vi erbjuder lämpar sig bättre att täcka stora ytor men ibland behöver man göra en mindre installation utan att för den delen kompromissa på det gröna i form av växtlighet.

   

  Om ljud och ljudabsorption

  Akustik, läran om ljud. Med det menas  hur ljud uppstår, hur det kan kontrolleras, och framförallt hur ljud uppfattas i olika rum. De flesta kan nog relatera till hur undermålig ljudabsorption kan ge en lång och oönskad efterklang i ett rum då ljudet studsar obehindrat mellan golv, tak och väggar, igen och igen.  Detta kan förhindras genom att tillföra rummet en ökad mängd ljudabsorption så att ljudvågorna absorberas och efterklangstiden sänks. God ljudmiljö associeras ofta med en begränsad efterklangstid där rummet tillförts ljudabsorption för att förhindra ”ekon” och förhindra ljud från att oönskat spridas vidare i lokalen. Utrymmen med dämpad efterklang upplevs ofta som trivsammare, tryggare och mer omhändertagna.

  Materialet

  Vår ljudabsorbent är en produkt av fiber från industritextilspill med inslag av polyesterfiber och svarta bikomponentfiber. Ett självbärande material som  har god ljudabsorbtionsförmåga.

   

  Ljudabsorberande växtvägg

  Idag vet vi hur mycket närhet till naturen påverkar oss, både fysisk och psykiskt. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Så för att fånga upp det ökade naturintresset och dess positiva effekter vänder sig fler och fler till naturen och låter sig inspireras, och det är därför viktigt att istället få in de gröna elementen i våra kontor och offentliga miljöer.

   

  Lär mer och beställ SHAPE här.
 • By Faux skapar en naturupplevelse med unik ljuddesignad växtvägg tillsammans med Efterklang.

  Design har länge inspirerats av naturen och dess former återspeglas i formgivningen av olika produkter. Det kallas Biomimetik och betyder innovation inspirerad av naturen. Utifrån vår nordiska grönska har vi på By Faux designat en konstgjord växtvägg för att spegla vår skandinaviska natur. Så för att fånga upp det ökade naturintresset så kan vi idag använda de goda effekterna av naturen in till våra arbetsplatser och offentliga miljöer. Med en växtvägg integreras gröna växter i omgivningen på ett naturligt och effektfullt sätt.

   

  – Vi är enormt glada att äntligen kunna erbjuda denna lösning till våra kunder. Idag vet vi att det ställs högre krav på upplevelser och att då kunna addera ett unikt ljud gör att växtväggarna får fler dimensioner och fördjupar upplevelsen av att vara nära naturen, säger Linda Forsberg, VD By Faux.

   

  Idag räcker det inte enbart med ergonomiska arbetsplatser, idag behövs det även sinnesupplevelser. Det som efterfrågas är att med hjälp av ljud och dofter skapa omhändertagande miljöer för alla sinnen.

   

  – Studier visar att naturljud har en mycket positiv effekt på oss människor. En inomhusmiljö ljudsatt med naturljud upplevs som mer rogivande och ljudet hjälper oss att både fokusera och slappna av. I en miljö där man spenderar längre tid kan en ljudatmosfär även förkorta den upplevda väntetiden. Vi tror starkt på ljudsatta växtväggar då de bidrar till både visuell och audiell ro i energirika miljöer, säger Martin Hallberg, konceptutvecklare och ljuddesigner på Efterklang.

   

  By Faux har inlett ett unikt samarbete med akustikkonsulten Efterklang för att inte bara leverera en visuellt vacker och underhållsfri växtvägg utan för att addera fler sinnen, i detta fall hörsel. De underhållsfria växtväggarna är i sig själva behagliga att se på, men vi vill att upplevelsen ska vara ännu större. By Faux och akustikkonsulten Efterklang har tillsammans analyserat växtväggen och skapat ett unikt soundscape med syfte att återspegla och förstärka känslan av att vara nära naturen. Vi kallar det ”Soundscape By Faux”

   

  För mer information

  Linda Forsberg, VD By Faux
  0731-588 139
  linda@byfaux.se

  Martin Hallberg, Sound Designer & Concept Developer Efterklang
  072 – 214 89 32
  martin.hallberg@efterklang.se

   

 • skogsbild By Faux

  Blunda, lyssna, dofta och förflytta dig till naturen

  Design har länge inspirerats av naturen och dess former återspeglas i formgivningen av olika produkter. Det kallas Biomimetik och betyder innovation inspirerad av naturen. Utifrån vår nordiska grönska har vi på By Faux designat en växtvägg för att spegla vår skandinaviska natur. Så för att fånga upp det ökade naturintresset så kan vi idag använda de goda effekterna av naturen in till våra arbetsplatser och offentliga miljöer. Med en växtvägg integreras gröna växter i omgivningen på ett naturligt och effektfullt sätt. Vi på By Faux har tillsammans med akustikkonsulten Efterklang skapat en naturupplevelse med unik ljuddesignad växtvägg.

   

  – Vi är enormt glada att äntligen kunna erbjuda denna lösning till våra kunder. Idag vet vi att det ställs högre krav på upplevelser och att då kunna addera ett unikt ljud gör att växtväggarna får fler dimensioner och fördjupar upplevelsen av att vara nära naturen, säger Linda Forsberg, VD By Faux.

   

  Idag räcker det inte enbart med ergonomiska arbetsplatser, idag behövs det även sinnesupplevelser. Det som efterfrågas är att med hjälp av ljud och dofter skapa omhändertagande miljöer för alla sinnen.

   

  – Studier visar att naturljud har en mycket positiv effekt på oss människor. En inomhusmiljö ljudsatt med naturljud upplevs som mer rogivande och ljudet hjälper oss att både fokusera och slappna av. I en miljö där man spenderar längre tid kan en ljudatmosfär även förkorta den upplevda väntetiden. Vi tror starkt på ljudsatta växtväggar då de bidrar till både visuell och audiell ro i energirika miljöer, säger Martin Hallberg, konceptutvecklare och ljuddesigner på Efterklang.

   

  By Faux har inlett ett unikt samarbete med akustikkonsulten Efterklang för att inte bara leverera en visuellt vacker och underhållsfri växtvägg utan för att addera fler sinnen, i detta fall hörsel. De underhållsfria växtväggarna är i sig själva behagliga att se på, men vi vill att upplevelsen ska vara ännu större. By Faux och akustikkonsulten Efterklang har tillsammans analyserat växtväggen och skapat ett unikt soundscape med syfte att återspegla och förstärka känslan av att vara nära naturen. Vi kallar det ”Soundscape By Faux”.

   

  soundscape byfauxDet specialframtagna soundscapet innehåller Fågelsång från Åkulla bokskogar som är ett femtio kvadratkilometer stort naturområde som bildas av triangel mellan Varberg, Falkenberg och Ullared. Området med sina sjöar och tolv naturreservat anses idag vara ett av Sveriges främsta bokskogsområden med tanke på dess rikedom av ovanliga och hotade arter.

  Kontakta oss idag för mer information, info@byfaux.se eller 031-797 81 40

   

 • plaster i konstgjorda växtväggar

  Plastmaterial, hur illa är de egentligen?

  Det finns både ofarliga och riskabla plaster runt omkring oss. Att leverera en produkt tillverkad av plast, i detta fall växtväggar tillverkade av Polyeten väcker känslor. Många är idag rädda för att använda plaster och det tycker vi är fel. Men för att veta vilka vi som konsument vågar välja och vilka vi ska hålla oss borta ifrån så har vi fördjupat oss i studier, rapporter och råd via Naturvårdsverket. För vi ska inte glömma bort att plast är en fantastiskt produkt, men det är tyvärr vi som människor som varit dåliga på att ta hand om plasten när vi är färdiga med produkten. Låt oss beskriva mer om vad våra växtväggar är tillverkade av.

   

  Polyeten (PE)

  strukturformel för polyetenPE är ett mångsidigt plastmaterial, genomskinligt till halvgenomskinligt, med god termostabilitet (tål temperaturer ned till -60 °C), och den kan bearbetas både till mjuka och hårda produkter. Beroende på materialets densitet, delas PE in i olika grupper. PE återfinns i bl.a. beläggningar i mjölkpaket, höljen på elkablar, förvaringskärl för livsmedel klädhängare, handtag till diskborstar.

  Polyeten är den absolut vanligaste typen av konsumentplast och används i många vardagliga material. Det är en termoplastisk produkt, vilket innebär att den kan smälta i en vätska och sedan kylas tillbaka till ett fast ämne, många gånger. Olika bearbetningsförhållanden ger upphov till olika polyetenkvaliteter som kan användas för mycket olika ändamål.

  En av de mest attraktiva egenskaperna hos polyeten är dess hållbarhet. Det är motståndskraftigt mot blekning och flisning, samtidigt som det är ogenomträngligt för många kemiska ämnen, såsom syror och kaustiska lösningar. Polyeten är en utmärkt elektrisk isolator. Den behåller sina egenskaper under extremt kalla förhållanden, men kan smälta vid höga temperaturer.

  Men det viktigaste av allt, enligt Naturvårdsverket är Polyeten är en ofarlig plast, förutsatt att inga farliga tillsatsämnen är tillsatta (t ex halogenerade flamskyddsmedel i elektroniska produkter).

  Polyeten är väderbeständig men kan bli spröd när den utsätts för solljus under längre perioder. Denna begränsning kan övervinnas genom tillsats av UV-stabilisatorer, något vi har gjort med våra växtväggar.

   

  Polyetens livslängd

  Hur långt är ett snöre? Livslängden på produkter tillverkade av Polyeten är väldigt lång, som ett exempel har The Plastics Pipe Institute Inc. i Usa publicerat en studie som visar att kommunala vattenledningsrör tillverkade av PE har en förväntad livslängd på över 100 år. Men såklart har yttre faktorer påverkan och samtidigt hur produkten används. Ett annat exempel är stora tankar tillverkade av PE innehållande olika typer av kemikalier, dessa har en förväntad livslängd på ca 15-20 år.

   

  Återvinning

  återvinnings symbol By Faux

  Plastprodukter har fått mycket dåligt rykte för sin påverkan på miljön, men som med de flesta potentiella föroreningar är det människors beteende – inte själva produkten – som leder till miljöskador. Polyeten är inte biologiskt nedbrytbart, vilket gör det till ett olämpligt material att kasseras genom deponier.

  Egenskaperna hos polyeten gör det dock idealiskt för återvinning, eftersom det kan smälta ner och omformas till en annan produkt. Dessutom innebär dess motståndskraft mot kemisk kontaminering och absorption av vätskor att den återvunna produkten inte innehåller många föroreningar.

  Övriga plaster vi dagligen använder i allt från livsmedel, till kläder,  leksaker, köksredskap är t ex. PVC, PET och Polyamid. Läs gärna Naturvårdsverket sammanställning om dem, risker och användningsområden.

   

 • växtvägg sjukhusmiljö ByFaux

  De positiva effekterna av konstgjorda växter i ett väntrum

  Ditt väntrum är ett av de viktigaste områdena i den medicinska miljö. Rätt inredning kan inte bara hjälpa till att minska patientens stress och få dem att känna sig mer avslappnade, utan det kan också hjälpa till att ge en rad positiva fördelar för din personal.

  Att integrera växter i ett väntrum är ett otroligt populärt val av inredning, vilket ger ett brett utbud av fysiska och mentala hälsofördelar för patienter och personal, inklusive:

   

  Varmt välkomnande
  En undersökning genomförd av Center for Health Design fann att 71% av patienterna noterade en positiv upplevelse när de gick in i ett väntrum med konstgjorda växter. Detta är en viktig aspekt av att ge patienterna ett varmt och vänligt välkomnande när de går in i denna typ av miljö. Konstgjorda växter hjälper också till att skapa en mer lugnande miljö genom att väntrummet känns mindre formellt.

   

  Minska stress
  Att gå in till läkare kan vara en ångestframkallande process för många människor, upp till 20% av patienterna lider av någon form av iatrofobi, en rädsla för att gå till läkarna. Nervpatienter kan öka nivåerna av ångest bland andra, varför det är viktigt att skapa en lugn miljö. Grönt är känt som en lugnande färg och att addera konstgjorda växter i ditt väntrum kan minska ångest, med studier som visar att det kan förbättra ångestnivåerna med upp till 37%.

   

  Motivera personalen
  Naturligtvis är konstgjorda växter inte bara fördelaktiga för patienter. Läkare och vårdpersonal är under enormt tryck och nästan 50% erkänner att de upplever någon form av utbrändhet. Sjukhusväxter växter kan ge personalen samma lugnande och stresshanteringsfördelar, medan ytterligare forskning har visat att de också hjälper till att förbättra produktivitet och fokus.

   

   

  Varje medicinsk inrättning vill ge sina patienter högsta möjliga vård och support, och det börjar med att ge dem ett varmt och lugnande välkomnande i ditt väntrum. Att integrera konstgjorda växter eller växtväggar i ditt väntrum kan ge alla fördelarna med riktiga växter samtidigt som det är mer hållbart, allergifritt, lättare att rengöra och kräver mindre underhåll.

  Vi har tidigare beskrivit de fyra överraskande fördelarna med konstgjorda växter på sjukhus. En uppsats från Göteborgs universitet beskriver hur konstgjorda växter hjälper till att skapa en illusion av en mer naturlig miljö. Liljor, krukväxter eller konstgjorda växtväggar med grönt lövverk hjälper till att mildra sjukhus ofta hårda, sterila och kliniska miljö. Men grönskan gör inte bara atmosfären vackrare, det kan också ha oväntade effekter på patienterna. Läs mer HÄR.

  Vi på By Faux fokuserar vi på att tillhandahålla högkvalitativa konstgjorda växter, träd och växtväggar som hjälper till att skapa ett vackert och lugnande välkomnande för dina patienter.

   

 • Effekten av konstgjorda växter i sjukhusmiljö

  Att vara på sjukhus är inte lätt, det kan förknippas med obehag, rädsla, ångest och stress. Men visste du att hormonerna som dessa känslor frigör  läkningsprocess? Det blir därför viktigt att maximera chanserna för en stressfri återhämtning. Ett av de mest intressanta och kostnadseffektiva sätten att göra detta kan dock komma som en överraskning – att använda sig av konstgjorda växter enligt en studie gjord på Pacific University*.

   

  De fyra överraskande fördelarna med att ha konstgjorda växter på sjukhus.

  Konstgjorda växter hjälper till att skapa en illusion av en mer naturlig miljö. Liljor, krukväxter eller konstgjorda växtväggar med grönt lövverk hjälper till att mildra sjukhus ofta hårda, sterila och kliniska miljö. Men grönskan gör inte bara atmosfären vackrare, det kan också ha oväntade effekter på patienterna. Även en svensk uppsats från Göteborgs Universitet påtalar vikten av att kunna beskåda exempelvis grönska för välmåendet.

   

  1. LÄGRE ÅNGEST OCH SMÄRTNIVÅER
  Slumpmässiga kliniska studier på sjukhuspatienter har visat att patienter som exponeras för växter under återhämtning faktiskt har sänkta ångestnivåer. Fyra separata studier rapporterade att de med utsikt över natur eller med levande och konstgjorda växter hade lägre rapporterade nivåer av ångest än de utan. Men studierna avslöjade också att växter inte bara lindrar patientens oro, de lindrar också smärtor och dess intensitet. I alla studier var smärtnivåerna lägre i rum med växter. Detta innebär att grönska i ett rum lugnar både mentalt och fysiskt, vilket utan tvekan förbättrar din sjukhusvistelse och din hälsa. Aloe vera vid din säng? Ja, tack.

   

  2. MINSKAT BEHOV AV SMÄRTSTILLANDE
  Intressant nog avslöjade en studie på patienter med sköldkörtelektomi att exponering för växter och vy över naturen minskade deras intag av smärtstillande medicin. Att kunna minska intaget av sådana läkemedel innebär att patienten har en behagligare upplevelse, kostnader hålls nere och det finns mindre risk för eventuella biverkningar.

   

  3. SNABBARE ÅTERHÄMTNING
  Längre sjukhusvistelser kan även öka risken för infektion. Det är onekligen i patientens bästa att lämna sjukhuset så snabbt som möjligt. Konstgjorda växter hjälper till med det. Samma studie visade att patienter som utsätts för naturen har snabbare återhämtning efter operation än de som inte är det.

   

  4. ÖKAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED SJUKHUSMILJÖN
  I de kliniska studierna bedömdes rum som innehåller växter eller naturbilder konsekvent som mer attraktiva, tröstande och tillfredsställande. Detta innebär helt enkelt att ha konstgjorda krukväxter eller till och med så enkelt som en affisch med några blommor i rummet kan göra stor skillnad för en patients vistelse.

   

  Med dessa fördelar borde alla sjukhusmiljöer och rum förses med växter. Att bara addera lite underhållsfri grönska eller väggar med konstgjorda växter på sjukavdelningar och väntrum kommer att förbättra patientens upplevelse och minska deras tid på sjukhuset. Och ännu bättre – det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att göra det på.

   

  * The Impact of Real and Artifificial Plants on the Patient Experience in the Hospital Setting, Cindy Fulton Pacific University

 • padel växter

  Så skapas nya miljöer i padelhallen

  Padelhallar, tennishallar, caféer och hotell. Det är miljöer som idag har flera användningsområden förutom sitt primära syfte. En trend som fullkomligt exploderat är exempelvis padel, en racketsport som beskrivs som en mix av tennis och squash. I dessa arenor börjar det växa fram nya typer av sociala ytor, de erbjuder förutom padelbanor även en miljö där människor möts, jobbar, gör läxor och bygger sina nätverk. För att ta tillvara denna nya sociala plattform behövs det mer än fina banor och fräscha omklädningsrum.

   

  Vi har ställt några frågor till inredningsarkitekten Lisa Rendahl på Pippi Studio vad som behöver göras för att förhöja känslan i dessa miljöer.

  När miljöer och ytor förändras måste man se bortom det ursprungliga användningsområdet och se vilka människor som rör sig där idag och vilka människor man vill locka. En padelhall utan miljö kan inte heller sticka ut i mängden och bli unik. Jag tycker det är viktigt att kunna skapa en flexibel miljö som kan förändras och ställas om beroende på olika aktiviteter. Jag ser att just padel attraherar en bred målgrupp och därför måste man se till olika behov för att skapa dessa ytor där folk möts och trivs. Något jag brukar kommenderar mina kunder är att skapa rum i rummet. Det görs genom smarta och hållbara möbelval, belysning samt inramning med växter.

  Hur ska man tänka kring växter?

  Som jag var inne på är växter ett perfekt sätt att skapa rum, skärma av och mjuka upp dessa ofta stora anläggningar. Och eftersom många av dem har dålig tillgång tilldagsljus och skötsel så är min rekommendation att använda konstgjorda växter och träd. Det gör att miljön alltid är fin och ger en långsiktigt och hållbar grönska. En annan möjlighet med just konstgjorda växter är att de kan användas i tak, på väggar och andra öppna ytor och på så sätt även ge akustiska fördelar.

  Vilka växter bör man satsa på?

  Jag tycker att man ska välja genomgående gröna växter, gärna i olika höjd och med olika växtsätt och stammar. Några av mina favoriter är klassiker som monstera, fikus samt den lite trendigare heliconian. Och i receptionen enkla krukväxter som philondendron, strandkastanjen eller vackra eucalyptuskvistar.

  Växtvägg By Faux

   

  Om Pippi Studio
  Vi arbetar med fokus på hållbara miljöer. Det är vår hjärtefråga och vi vill ha med er på tåget! Vi vill skapa miljöer där människor trivs, vill arbeta eller helt enkelt bara träffas. Vi tror att hållbara miljöer skapas genom teamwork. Alla ska vinna på det, både ekonomiskt, socialt och naturligtvis genom att få vår jord att må lite bättre. För att skapa hållbara koncept kombinerar vi hantverk med tidlös design tillsammans med innovativt hållbara produkter. Läs mer på www.pippistudio.se

  * Omslagsbild från Padelhallen i Tomelilla