Biofilisk design med växtväggar

Växter i kontorsmiljö

Vem vill inte få känslan av att vara nära naturen? Forskning visar att både direkta och indirekta naturelement i en inomhusmiljö minskar stress, hjärtfrekvens och blodtryck, samtidigt som det påverkar vår produktivitet och kreativitet. Men så kanske någon undrar om en konstgjord växtvägg verkligen är biofili? Svaret är självklart JA eftersom biofilisk design är så […]

Prenumerera på gröna nyheter