PERSONUPPGIFTER

Datasekretess är viktigt för BY FAUX och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Denna policy gäller för kunder, leverantörer och samarbetspartner. Den gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

Vår policy fastställer hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

VEM ÄR REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget, By Faux AB (“BY FAUX”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

By Faux AB
Lejdaregatan 2
426 53 Västra Frölunda
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559132-4578

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot dig som kund, men vi samlar också in uppgifter från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som valt att prenumerera på våra nyhetsbrev eller träffat oss på mässor. By Faux har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på byfaux.se genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt support via e-post, telefon och sociala medier. Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar och också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter. Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner. Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vi använder även dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev. Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

  • kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
  • betalningsuppgifter och betalningshistorik
  • kreditinformation
  • orderinformation
  • all korrespondens i serviceärenden
  • vilka varor och erbjudanden du har visat intresse för

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysning för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer, och för distribution av fysisk och digital marknadsföring. Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsändamål till tredje part utanför By Faux.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att By Faux ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig. Behandlingen av dina personuppgifter bygger också på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund. Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

DIN RÄTT ATT DRA TILLBAKA MEDGIVANDET

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Om du gör det kan inte By Faux skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.
Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.

HUR KAN DU UTÖVA DINA RÄTTIGHETER?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi kundservicepersonal som tar emot dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dom på info@byfaux.se

RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGAN

Om du anser att BY FAUX behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss, info@byfaux.se

UPPDATERINGAR TILL VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Prenumerera på gröna nyheter