Laddar inlägg…
 • Living or artificial plant wall?

  Many people who are faced with the choice of a green plant wall obviously consider the advantages and disadvantages of choosing an artificial or living plant wall. We have compiled a guide that shows both the advantages and disadvantages of the different options.

   

  Artificial Plant Walls – The Benefits

  They are made of plastic (recyclable polyethylene) and have been created for those who for various reasons cannot have real plants, partly due to allergies but also for cost reasons and the maintenance required. One of the biggest benefits of an artificial plant wall is that you do not have to water your plants or worry about them not being adequately cared for. Since the artificial plant walls do not grow, you also do not have to worry that they will grow and cover any area. It also means that regardless of the season, they will not lose their leaves. Another advantage is that you can let them adorn walls and surfaces together with other materials and let your imagination flow without regard to location, light or temperature. Today’s artificial plant walls are extremely detailed and mimic real foliage’s colors, movement patterns and dimensions to capture the same feeling as with living plants.

   

  Artificial Plant Walls – The Disadvantages

  Because artificial plant walls are made of plastic, they do not produce oxygen like real plants do. The artificial plant walls are manufactured in a standard design and it can therefore be difficult to find specific plants for your plant wall. Some plants can be assembled afterwards, but the market for artificial plant walls is less popular than with real plants. Another disadvantage of artificial plant walls is that you are not allowed to see your plants grow. It can in itself be both a good and a bad thing, but for those with a green thumb that really want to care for and maintain plants and see them grow, artificial plant walls do not provide that opportunity.

   

  Living Plant Walls – The Benefits

  A real plant wall uses the process of photosynthesis. As a result, if strategically placed, the plant wall can help lower temperatures, maintain humidity, and even control air circulation. This can also mean that less power is needed to heat or cool a room because the plants naturally remove the heat in the summer. To keep air and temperature under control, a real plant wall can encourage wildlife and biodiversity outdoors. So if you love being visited by birds, you can find plants that attract them to your facade. There are also studies that found that living plant walls can help reduce pollution.

   

  Living Plant Walls – The Disadvantages

  A disadvantage of a living plant walls is the risk that they grow cover larger areas than intended. This means that you need a long-term investment in its maintenance, which usually entails long and expensive leasing agreements. While artificial plant walls do not need to be watered, living plant walls require regular watering, either via irrigation systems or manually, which costs money and still cannot guarantee that the plants will live and thrive. If the public environments are visited by children or people with allergies, real living plant walls can sometimes not be installed and thus the green effect is absent. In some cases, pesticides are used to keep pests away and these can be both toxic and give off strong odors.

   

  Common Benefits

  Both artificial and living plant walls have a number of common advantages, to begin with they are both green. The colour green and elements of greenery in a workplace or other public environment are said to have effects that make individuals calm and less stressed, which we know gives positive health effects. Both living and artificial plant walls can be used to frame environments and function as room dividers, which is an easy way to increase well-being and at the same time bring in greenery to the workplace.

  Whether you choose a living plant wall or artificial one, we hope you now have a good picture of both the advantages and the disadvantages.

 • padel växter

  Så skapas nya miljöer i padelhallen

  Padelhallar, tennishallar, caféer och hotell. Det är miljöer som idag har flera användningsområden förutom sitt primära syfte. En trend som fullkomligt exploderat är exempelvis padel, en racketsport som beskrivs som en mix av tennis och squash. I dessa arenor börjar det växa fram nya typer av sociala ytor, de erbjuder förutom padelbanor även en miljö där människor möts, jobbar, gör läxor och bygger sina nätverk. För att ta tillvara denna nya sociala plattform behövs det mer än fina banor och fräscha omklädningsrum.

   

  Vi har ställt några frågor till inredningsarkitekten Lisa Rendahl på Pippi Studio vad som behöver göras för att förhöja känslan i dessa miljöer.

  När miljöer och ytor förändras måste man se bortom det ursprungliga användningsområdet och se vilka människor som rör sig där idag och vilka människor man vill locka. En padelhall utan miljö kan inte heller sticka ut i mängden och bli unik. Jag tycker det är viktigt att kunna skapa en flexibel miljö som kan förändras och ställas om beroende på olika aktiviteter. Jag ser att just padel attraherar en bred målgrupp och därför måste man se till olika behov för att skapa dessa ytor där folk möts och trivs. Något jag brukar kommenderar mina kunder är att skapa rum i rummet. Det görs genom smarta och hållbara möbelval, belysning samt inramning med växter.

  Hur ska man tänka kring växter?

  Som jag var inne på är växter ett perfekt sätt att skapa rum, skärma av och mjuka upp dessa ofta stora anläggningar. Och eftersom många av dem har dålig tillgång tilldagsljus och skötsel så är min rekommendation att använda konstgjorda växter och träd. Det gör att miljön alltid är fin och ger en långsiktigt och hållbar grönska. En annan möjlighet med just konstgjorda växter är att de kan användas i tak, på väggar och andra öppna ytor och på så sätt även ge akustiska fördelar.

  Vilka växter bör man satsa på?

  Jag tycker att man ska välja genomgående gröna växter, gärna i olika höjd och med olika växtsätt och stammar. Några av mina favoriter är klassiker som monstera, fikus samt den lite trendigare heliconian. Och i receptionen enkla krukväxter som philondendron, strandkastanjen eller vackra eucalyptuskvistar.

  Växtvägg By Faux

   

  Om Pippi Studio
  Vi arbetar med fokus på hållbara miljöer. Det är vår hjärtefråga och vi vill ha med er på tåget! Vi vill skapa miljöer där människor trivs, vill arbeta eller helt enkelt bara träffas. Vi tror att hållbara miljöer skapas genom teamwork. Alla ska vinna på det, både ekonomiskt, socialt och naturligtvis genom att få vår jord att må lite bättre. För att skapa hållbara koncept kombinerar vi hantverk med tidlös design tillsammans med innovativt hållbara produkter. Läs mer på www.pippistudio.se

  * Omslagsbild från Padelhallen i Tomelilla

 • Växtvägg By Faux

  Loungé – så ökar du värdet i din fastighet med växtväggar

  By Faux tillsammans med Pippi Studio lanserar konceptet ”Loungé”. Med tillbakablick på hotellobbys som förr var i många fall outnyttjade ytor så ska dagens fastighetsentréer få nya användningsområden och dyrbara kvadratmeterytor nyttjas. Med hjälp av växter och växtväggar suddar vi ut gränserna mellan ute och inne.

  Genom att prova sig fram har de båda bolagen sett möjlighet i marknaden där entréer i många fall glöms bort och enbart blir en transportsträcka fram till hissen. För fastighetsägare så är det stora ytor som inte når sin fulla potential och värden som inte nyttjas. Vi har därför tillsammans skapat konceptet LOUNGÉ – som betyder mötet mellan en klassisk entré och en inbjudande lounge.

  Tillsammans med kunden utgår vi från vilken typ av fastighet det rör sig om, finns det material som går att återanvända och hur kan vi bäst spegla en förlängning av utemiljön inne med hjälp av växter och växtväggar. Vi vill hjälpa fastighetsägare att optimera och nyttja sina ytor och för att behålla och attrahera nya hyresgäster.

  Med detta koncept kan vi tillvarata inredningsarkitekturen och konceptet som ger uttryck och förmedlar varje unik entré. Den nya Loungén skapas genom ett noga utvalt sortiment av produkter och material som tillsammans med växtväggar förflyttar gränserna mellan inne och ute. Genom att förstå vilken känsla fastighetsägaren vill attrahera och vilka värderingar som ska genomsyra fastigheten så kan vi skapa unika koncept för varje entré.

   

     

  Forskare har funnit att växter är till nytta i offentliga miljöer då tillgång till grönska oavsett om det är utanför fönstret eller i form av krukväxter ger positiva effekter. Vidare bidrar växter som en del av inredningen till ett mer påkostat utseende, vilket gör att rummet upplevs som mer välkomnande och mer avslappnat.

   

  Kontakta oss om du vill veta mer om hur just din miljö kan bli en Loungé, vi finns på info@byfaux.se eller 031-797 81 40. Är du nyfiken på att läsa mer om växtväggar och hur de förstärker ett rum så läs gärna mer. 

  För att se hur Pippi Studio jobbar med hållbara designlösningar besök https://pippistudio.se/

   

   

 • Konstväxter i galler

  Skapa hängande grönska från taket

  Drömmer du om en grönare växtmiljö men är orolig för skötsel. Med hjälp av konstgjorda växter kan du enkelt skapa en lummig, grön och underhållsfri miljö.

  Vi ser fler och fler arkitekter och inredare som använder växter som en stor och viktig del av inredningen. Att våga ta ut svängarna och låta växter klättra i tak och på väggar, både i omöjliga och på svåråtkomliga ställen är ett sätt att utmana inomhusmiljön. Det fantastiska med grönska är att det får människor att må bra. Och människor som mår bra presterar bättre vilket leder till framgångsrika företag. Dessa företag lockar till sig bra medarbetare vilket ger bättre lönsamhet. Läs mer om underhållsfri grönska här.

  Pinterest förser oss med drömmiga kontor, lummiga restauranger och spektakulära hotellmiljöer. Men hur skapas de och vad behövs det för växter? Vi på By Faux får ofta frågan hur man kan använda konstgjorda växter för att rama in arbetsplatser och skapa avskärmningar.

   

  Så skapar du gröna tak

  För ett riktigt exklusivt utseende så är varje galler måttanpassat och specialtillverkat för just sitt ändamål. För att skapa stora ytor där själva gallret bara är bärare av växter så fungerar vanliga spaljéer hos bygghandeln alldeles utmärk. När de hängs i taket så används vanliga vajrar eller kedjor för att fästa dem i taket, de går då även att anpassa i höjd. Vi brukar rekommendera att det är mellan 250-300 mm från undertak till spaljé för en god luftgenomströmning. Växterna fästs genom att de slingras genom gallret samt fäst med svarta tunna buntband för att sitta fast ordentligt. Viktigt vid montering är att utgå från hur riktiga växter växter i det fria.

  När det sen kommer till val av växter så har vi ett baspaket gröna växter som tillsammans ger mycket grönska, slingrande murgröna och vinrankor, luftiga ormbunkar och kraftiga sedum. Det skapas då en mix av mycket grönska och variation i blad och växtsätt.

   

  Hängande växter till tak inomhus

   

  gröna växter hängande tak

   

   

  4 tips för ett grönare kontor

   

  • Planera för grönskan på ett tidigt stadium
  • Låt växterna få mycket utrymme – använd växtväggar för mindre ytor
  • Placera gröna växter och växtväggar i mångas blickfång
  • Våga investera i grönska – med konstgjorda växter är det en ingångsinvestering

   

  Se mer av konstgjorda växter och träd här
 • Kan konstgjorda växter vara ett hållbart alternativ?

  Självklart! Det är en växt med extremt lång livscykel. En konstgjord växt ska användas, återanvändas och ibland återbrukas. Det är hållbar grönska.

  Dagens konstgjorda växter och träd är inte som förr då de ofta fanns i våra morföräldrars hem, i ett hörn solblekta. Tiden med konstgjorda växter i enbart plast försvann turligt nog ut redan på 90-talet. Sen dess har produktionen, tekniken och designen kommit långt och de växter, träd och växtväggar vi jobbar med har en enorm detaljrikedom som inkluderar variation i färger, struktur och djup.

  Men, vi förespråkar en mix av både riktiga växter och konstgjorda. Mixen skapar intressanta miljöer, och växternas olika egenskaper kommer till sin rätt. Vi brukar rekommendera att använd konstväxter där levande växter får svårt att överleva, som i tak, mörka utrymmen, väggar eller miljöer som av olika anledningar inte klarar äkta växter. För oss betyder hållbarhet att de konstgjorda växterna aldrig behöver bytas ut, möjligtvis byta plats. Men eftersom konstgjorda växter, träd och växtväggar inte är ”single use plastic” så är vi trygga med att växterna kommer att användas, återanvändas och återbrukas.

 • Växter renar tyvärr inte inomhusluften

  Kan inomhusväxter verkligen rena luften?

  Du har säkert hört hur växter förbättrar luftkvalitén i hem och andra miljöer och kan fungerar som luftrenare. Växter är oumbärliga för människors liv, genom fotosyntes omvandlar de koldioxid som vi andas ut till färskt syre, och de kan också ta bort gifter från luften vi andas in. Men det finns tyvärr få studier som bevisar att de renar luften så att de gör skillnad.

  Krukväxter har till viss del har förmåga att ta bort luftburna flyktiga organiska föreningar (VOC*), men detta i små isolerade och slutna miljöer och först efter många timmar eller dagar. Detta enligt forskare på Drexel University i USA som så sent som i november 2019 publicerade en studie i Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Michael Waring, docent i arkitekt- och miljöteknik, undersökte tidigare studier och fynd och fann få bevis på att växter gör något för att filtrera föroreningar från inomhusluften.

  Många av dessa studier begränsas av orealistiska förhållanden. Växter placerades ofta i isolerade miljöer, med en enda flyktig organisk förening (VOC*) utplacerad för att förorena luften. Medan VOC: n minskade under timmar och dagar fann Waring att studierna lägger lite tonvikt på att mäta ren luft (CADR), eller hur effektivt en luftrenare kan ”rena” utrymmet. När Waring konverterade studieresultaten till CADR var växternas förmåga att filtrera föroreningar mycket svagare än att bara föra in frisk luft genom att öppna ett fönster för att sprida VOC. Dessutom är det inte troligt att folk arbetar eller bor i isolerade miljöer.

  Begreppet växter som naturliga luftfilter härstammar troligen från ett NASA-experiment 1989 som hävdade att växter kunde ta bort vissa luftföroreningar. Liksom tidigare studierna skedde detta i en isolerad miljö, vilket gör att resultaten ej är fullt applicerbara i hem och offentliga miljöer.

  Men självklart kan växter rena luft, men deras effektivitet är så minimal att Waring tror att det skulle behövas mellan 10 och 1000 växter per kvadratmeter golvyta för att få samma effekt som att helt enkelt öppna ett fönster eller slå på ventilationen för att generera frisk luft. Men för den delen ska vi fortsätta att njuta av levande växter, men vi får inse att de tyvärr inte kommer att hjälpa oss andas lättare.

  * VOC är allmänna föroreningar i inomhusluft och flera hundra har identifierats. Koncentrationerna är låga, 100 eller 1 000 gånger lägre än gällande arbetsmiljögränsvärden, men vanligen högre än utomhus. Föroreningskällor är utomhusluft, miljötobaksrök, annan förbränning, byggnadsmaterial och inredning, konsumtionsprodukter, aktiviteter och människor. Källa: Karolinska Institutet

 • Växtvägg By Faux

  Förstärk varumärket med grönska

  Mötet mellan två parter är tillfället när relationer skapas. Att vara visuellt tydlig som representant för sitt varumärke påverkar hur det uppfattas av de vi möter, och det kan vara helt avgörande.

  Att profilera företaget handlar om mer än logotyp, färgskala och en snygg webbplats. Faktum är att det handlar om hela kundupplevelsen: logotyp, webbplats, sociala medier, bemötandet i telefon, fysisk kontakt och självklart hur kunderna upplever dina tjänster eller produkter när de köper dem. Ett varumärke är ingenting som bara uppstår av sig självt. Det är resultatet av en genomtänkt process med planerade strategier och metoder som i slutändan leder fram till de uppsatta målen och skapar framgång.

  När många fokuserar på varumärkets position i de olika så populära digitala kanalerna så får inte det fysiska mötet glömmas bort. För det är ju där och då det avgörs hur varumärket upplevs och relationen skapas med mottagaren.

  Vi människor förväntar oss att bli både överraskade, imponerade och emotionellt påverkade i mötet med de varumärken vi väljer. Det gör att fler förstärker den personliga upplevelsen i mötet. Varumärket ska positionera företagets personlighet, värderingar, sustainability och autenticitet.

  Grönska i alla dess former, konstgjord som äkta syns i allt fler sammanhang, det bjuder in och skapar en lugn och behaglig atmosfär. Idag vill vi ha upplevelse i mötet och för varumärket räcker inte längre pris, produkt, plats och påverkan, det behövs mer för att stå ut i bruset.

  Ett exempel på när det fysiska möten ramas in med grönska är när KappAhl byggde om sin flaggskeppsbutik i Nordstan, Göteborg. Grönskan blev i detta nya butikskoncept en viktig aspekt i skapandet av den moderna butiken.

  – Det gröna som vi skapat i inredningen är i butikssammanhang ganska unikt. När fokus läggs på tillgänglighet, inspiration, försäljning och service är det många som glömmer atmosfären. Den valde vi istället att satsa på, det tillsammans med butiksinredning gör att vi skapat en mer ombonad miljö som lyfter fram sortimentet på ett mer inspirerande sätt, säger Annette Nilsson på KappAhl.

  I den spektakulära entrén som passeras av 35 miljoner besökare per år ville KappAhl sticka ut och bygga en enorm växtvägg. Ganska snabbt föll valet på en konstgjord växtvägg då kostnader för drift, underhåll och skötsel för en äkta växtvägg blev både besvärligt och dyrt. KappAhl har i denna butik satsat på att sudda ut linjerna mellan ute och inne genom att föra in konstgjorda växter både på väggar och andra ytor.

  Konstgjorda växtväggar passar när du behöver lyfta din monter, event eller yta med grönska. Hyr eller leasa växtväggar för ditt nästa projekt. Växtväggarna kommer färdiga att montera och är 80×80 cm och kan monteras på alla väggunderlag.

   

   

   

   

   

 • Gröna kontor med konstgjorda växter

  Kontoret är den plats förutom ditt eget hem där du spenderar allra mest tid av dina vakna timmar.

  Därför är det viktigt att trivas på jobbet, på riktigt. Arkitekter och inredare jobbar med att både kartlägga fastigheters förutsättningar och företagens behov när nya miljöer ska skapas. Oavsett om det handlar om renoveringar, ombyggnationer, anpassningar eller ett helt nytt kontor. Nyckelordet för nutidens kontor är flexibilitet och att skapa kontorsmiljöer som håller över tid.

  Vad är en bra arbetsmiljö?
  En bra kontorslokal ska inte bara uppfylla praktiska och miljömässiga krav, den ska också vara en plats där man trivs och vill vara. Med rätt inredning och ljusa luftiga ytor skapas miljöer som inspirerar och lägger grund för bra prestationer. Men ibland när mycket fokus läggs på tillgänglighet, digitalisering, inspiration och flexibilitet är det många som glömmer atmosfären.

  Kontorsväxter
  En viktig del i arbetsmiljön är självklart växterna, levande eller konstgjorda bidrar den gröna färgen till att skapa ett lugn vilket ger mindre stress som vi vet har positiva hälsoeffekter. Att föra in växter i en kontorsmiljö ger en mer levande och kreativ miljö. De företag som vill undvika långa och dyra leasingavtal väljer underhållsfria konstväxter. Läs mer om kontorsväxter.

   

   

   

 • KappAhl väljer By Faux

  KappAhl dekorerar väggarna med underhållsfri grönska. När butiker stänger och e-handeln ökar måste fysiska butiker skapa större värde för kunderna. Trenden går mot färre men värre butiker.

  KappAhl i Nordstan, Göteborg, fick under våren ett rejält ansiktslyft med nytt butikskoncept, showroom, personal shopping och inbjudande loungedelar. KappAhl har i denna butik satsat på att sudda ut linjerna mellan ute och inne genom att föra in konstgjorda växter både på väggar och andra ytor.

  – Det gröna som vi skapat i inredningen är i butikssammanhang ganska unikt. När fokus läggs på tillgänglighet, inspiration, försäljning och service är det många som glömmer atmosfären. Den valde vi istället att satsa på, det tillsammans med butiksinredning gör att vi skapat en mer ombonad miljö som lyfter fram sortimentet på ett mer inspirerande sätt, säger Annette Nilsson på KappAhl.

  I den spektakulära entrén som passeras av 35 miljoner besökare per år ville KappAhl sticka ut och bygga en enorm växtvägg. Ganska snabbt föll valet på en konstgjord växtvägg då kostnader för drift, underhåll och skötsel för en äkta växtvägg blev både besvärligt och dyrt.

  Valet föll på uppstickaren By Faux som på kort tid gjort sig ett namn inom konstgjorda växter och växtväggar.

  – Att arbeta fram detta koncept tillsammans med teamet på By Faux har varit genomgående professionellt, lyhört och enkelt. Från första möte fram till invigning. För oss var det viktigt att växtväggen var både naturtrogen, av hög kvalité samt brandklassad. Och redan nu tittar vi på fler butiker som ska få ett grönt ansiktslyft, säger Petra Wendels.

 • Brinkskolan, Täby

  Glöm inte växterna i skolmiljön

  Det byggs och renoveras skolor runt om i Sverige och det finns många exempel att inspireras och lära sig av både i Sverige och i andra länder. De närmsta 15 åren ska 1000 skolor byggas skriver Forum Bygga Skola på sin hemsida. Det finns rapporter och analyser som beskriver hur klassrum bör utformas för att anpassas till pedagogik och lärande. Men vi ser samtidigt att många skolor som satsar enormt på tekniska hjälpmedel, specialanpassade rum, akustik och inredning glömmer det gröna i innemiljön.

  Morgondagens klassrum innehåller allt från de traditionella skolsalarna möblerad med bord och bänkar till öppna platser att samtala i. Och självklart helt teknikutrustade och aktivitetsbaserade miljöer. Men vem ansvarar för att plocka in det gröna i skolmiljön, arkitekten, inköparen, rektorn eller lärarna? Vi ser att många vågar och lyckas men lika många saknar kunskap kring både val av växter samt den stora frågan om skötsel. För vem ska bekosta och sköta underhåll och skötsel, personalen? Och vem gör det i så fall på lov och ledigheter.

  Eftersom barnen spenderar stora delar av dagen i skolmiljön bör det finnas växter där, såväl äkta som konstgjorda har bevisat göra stor skillnad för både trivsel och prestation. Att inreda med konstväxter är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förstärka inredningen. Det finns många anledningar till varför just konstväxter är ett bra val för skolmiljön. Förutom att konstväxter är underhållsfria är de även doftfria och allergivänliga. Eftersom konstväxter inte bleknar eller blir missfärgade håller de sig fina i många år.

  Många undersökningar och forskningsrapporterar visar att människor som vistas i gröna inomhusmiljöer har lägre blodtryck, kortare reaktionstid och lägre stressnivå än människor i miljöer som saknar växter.

   

  Gröna växter till skolmiljön

  Vi rekommenderar grönska i alla dess former, hängande i form av konstgjord murgröna, golv i form av konstgjord monstera samt konstgjorda växtväggar.

  Så sköter du konstväxter

  Konstgjorda växter är hållbara, slitstarka, och relativt underhållsfria. Konstväxterna behöver inte dagsljus eller speciella lampor, vilket gör att de kan placeras fritt i rummet till skillnad från andra växter. Läs mer om hur du sköter konstgjorda växter

   

  Fördelar med konstväxter
  • Naturtrogna
  • Underhållsfria
  • Bleknar inte
  • Doftfria
  • Allergivänliga
  • Behöver inte dagsljus eller belysning

  Bilden i skolmiljö är från Brinkskolan i Täby som stod färdig 2015, ritad av LINK arkitektur. Mer att läsa om skapandet av Brinkskolan finns hos Forum Bygga Skola.