Effekten av konstgjorda växter i sjukhusmiljö

Att vara på sjukhus är inte lätt, det kan förknippas med obehag, rädsla, ångest och stress. Men visste du att hormonerna som dessa känslor frigör  läkningsprocess? Det blir därför viktigt att maximera chanserna för en stressfri återhämtning. Ett av de mest intressanta och kostnadseffektiva sätten att göra detta kan dock komma som en överraskning – att använda sig av konstgjorda växter enligt en studie gjord på Pacific University*.

 

De fyra överraskande fördelarna med att ha konstgjorda växter på sjukhus.

Konstgjorda växter hjälper till att skapa en illusion av en mer naturlig miljö. Liljor, krukväxter eller konstgjorda växtväggar med grönt lövverk hjälper till att mildra sjukhus ofta hårda, sterila och kliniska miljö. Men grönskan gör inte bara atmosfären vackrare, det kan också ha oväntade effekter på patienterna. Även en svensk uppsats från Göteborgs Universitet påtalar vikten av att kunna beskåda exempelvis grönska för välmåendet.

 

1. LÄGRE ÅNGEST OCH SMÄRTNIVÅER
Slumpmässiga kliniska studier på sjukhuspatienter har visat att patienter som exponeras för växter under återhämtning faktiskt har sänkta ångestnivåer. Fyra separata studier rapporterade att de med utsikt över natur eller med levande och konstgjorda växter hade lägre rapporterade nivåer av ångest än de utan. Men studierna avslöjade också att växter inte bara lindrar patientens oro, de lindrar också smärtor och dess intensitet. I alla studier var smärtnivåerna lägre i rum med växter. Detta innebär att grönska i ett rum lugnar både mentalt och fysiskt, vilket utan tvekan förbättrar din sjukhusvistelse och din hälsa. Aloe vera vid din säng? Ja, tack.

 

2. MINSKAT BEHOV AV SMÄRTSTILLANDE
Intressant nog avslöjade en studie på patienter med sköldkörtelektomi att exponering för växter och vy över naturen minskade deras intag av smärtstillande medicin. Att kunna minska intaget av sådana läkemedel innebär att patienten har en behagligare upplevelse, kostnader hålls nere och det finns mindre risk för eventuella biverkningar.

 

3. SNABBARE ÅTERHÄMTNING
Längre sjukhusvistelser kan även öka risken för infektion. Det är onekligen i patientens bästa att lämna sjukhuset så snabbt som möjligt. Konstgjorda växter hjälper till med det. Samma studie visade att patienter som utsätts för naturen har snabbare återhämtning efter operation än de som inte är det.

 

4. ÖKAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED SJUKHUSMILJÖN
I de kliniska studierna bedömdes rum som innehåller växter eller naturbilder konsekvent som mer attraktiva, tröstande och tillfredsställande. Detta innebär helt enkelt att ha konstgjorda krukväxter eller till och med så enkelt som en affisch med några blommor i rummet kan göra stor skillnad för en patients vistelse.

 

Med dessa fördelar borde alla sjukhusmiljöer och rum förses med växter. Att bara addera lite underhållsfri grönska eller väggar med konstgjorda växter på sjukavdelningar och väntrum kommer att förbättra patientens upplevelse och minska deras tid på sjukhuset. Och ännu bättre – det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att göra det på.

 

* The Impact of Real and Artifificial Plants on the Patient Experience in the Hospital Setting, Cindy Fulton Pacific University

Prenumerera på gröna nyheter