Kan inomhusväxter verkligen rena luften?

Du har säkert hört hur växter förbättrar luftkvalitén i hem och andra miljöer och kan fungerar som luftrenare. Växter är oumbärliga för människors liv, genom fotosyntes omvandlar de koldioxid som vi andas ut till färskt syre, och de kan också ta bort gifter från luften vi andas in. Men det finns tyvärr få studier som bevisar att de renar luften så att de gör skillnad.

Krukväxter har till viss del har förmåga att ta bort luftburna flyktiga organiska föreningar (VOC*), men detta i små isolerade och slutna miljöer och först efter många timmar eller dagar. Detta enligt forskare på Drexel University i USA som så sent som i november 2019 publicerade en studie i Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Michael Waring, docent i arkitekt- och miljöteknik, undersökte tidigare studier och fynd och fann få bevis på att växter gör något för att filtrera föroreningar från inomhusluften.

Många av dessa studier begränsas av orealistiska förhållanden. Växter placerades ofta i isolerade miljöer, med en enda flyktig organisk förening (VOC*) utplacerad för att förorena luften. Medan VOC: n minskade under timmar och dagar fann Waring att studierna lägger lite tonvikt på att mäta ren luft (CADR), eller hur effektivt en luftrenare kan ”rena” utrymmet. När Waring konverterade studieresultaten till CADR var växternas förmåga att filtrera föroreningar mycket svagare än att bara föra in frisk luft genom att öppna ett fönster för att sprida VOC. Dessutom är det inte troligt att folk arbetar eller bor i isolerade miljöer.

Begreppet växter som naturliga luftfilter härstammar troligen från ett NASA-experiment 1989 som hävdade att växter kunde ta bort vissa luftföroreningar. Liksom tidigare studierna skedde detta i en isolerad miljö, vilket gör att resultaten ej är fullt applicerbara i hem och offentliga miljöer.

Men självklart kan växter rena luft, men deras effektivitet är så minimal att Waring tror att det skulle behövas mellan 10 och 1000 växter per kvadratmeter golvyta för att få samma effekt som att helt enkelt öppna ett fönster eller slå på ventilationen för att generera frisk luft. Men för den delen ska vi fortsätta att njuta av levande växter, men vi får inse att de tyvärr inte kommer att hjälpa oss andas lättare.

* VOC är allmänna föroreningar i inomhusluft och flera hundra har identifierats. Koncentrationerna är låga, 100 eller 1 000 gånger lägre än gällande arbetsmiljögränsvärden, men vanligen högre än utomhus. Föroreningskällor är utomhusluft, miljötobaksrök, annan förbränning, byggnadsmaterial och inredning, konsumtionsprodukter, aktiviteter och människor. Källa: Karolinska Institutet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på gröna nyheter