Ljudabsorberande växtvägg

Nu behöver man inte välja mellan gröna växtväggar och ljudabsorbenter, nu finns växtväggar och växtpaneler med tillhörande ljudabsorbent. Olika typer av akustiklösningar i kontorsmiljöer och andra offentliga utrymmen är en viktig del i inredningen och bidrar till en bättre ljudmiljö.

 

Vi på By Faux har sen starten sett en efterfrågan på just akustiklösningar kombinerade med växtväggar och vi är därför glada att äntligen kunna erbjuda växtvägggar med bakomliggande ljudabsorbenter. De växtväggar som innehåller en stor variation av växter har förmågan att reflektera ljudet till skillnad från en hel kal vägg. Adderar man dessutom bakomliggande ljudabsorbenter så både reflekterar de ljudet och absorberar det.

Om ljud och ljudabsorption

Akustik, läran om ljud. Med det menas  hur ljud uppstår, hur det kan kontrolleras, och framförallt hur ljud uppfattas i olika rum. De flesta kan nog relatera till hur undermålig ljudabsorption kan ge en lång och oönskad efterklang i ett rum då ljudet studsar obehindrat mellan golv, tak och väggar, igen och igen.  Detta kan förhindras genom att tillföra rummet en ökad mängd ljudabsorption så att ljudvågorna absorberas och efterklangstiden sänks. God ljudmiljö associeras ofta med en begränsad efterklangstid där rummet tillförts ljudabsorption för att förhindra ”ekon” och förhindra ljud från att oönskat spridas vidare i lokalen. Utrymmen med dämpad efterklang upplevs ofta som trivsammare, tryggare och mer omhändertagna.

Materialet

Vår ljudabsorbent är en produkt av fiber från industritextilspill med inslag av polyesterfiber och svarta bikomponentfiber. Ett självbärande material som  har god ljudabsorbtionsförmåga.

 

Ljudabsorberande växtvägg

Idag vet vi hur mycket närhet till naturen påverkar oss, både fysisk och psykiskt. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärkt kognitiv förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Så för att fånga upp det ökade naturintresset och dess positiva effekter vänder sig fler och fler till naturen och låter sig inspireras, och det är därför viktigt att istället få in de gröna elementen i våra kontor och offentliga miljöer.

Prenumerera på gröna nyheter