Loungé – så ökar du värdet i din fastighet med växtväggar

By Faux lanserar konceptet ”Loungé”. Med tillbakablick på hotellobbys som förr var i många fall outnyttjade ytor så ska dagens fastighetsentréer få nya användningsområden och dyrbara kvadratmeterytor nyttjas. Med hjälp av växter och växtväggar suddar vi ut gränserna mellan ute och inne.

Många entréer glöms bort och blir enbart blir en transportsträcka fram till hissen. För fastighetsägare så är det stora ytor som inte når sin fulla potential och värden som inte nyttjas. Vi har därför skapat konceptet LOUNGÉ – som betyder mötet mellan en klassisk entré och en inbjudande lounge.

Tillsammans med kunden utgår vi från vilken typ av fastighet det rör sig om, finns det material som går att återanvända och hur kan vi bäst spegla en förlängning av utemiljön inne med hjälp av växter och växtväggar. Vi vill hjälpa fastighetsägare att optimera och nyttja sina ytor och för att behålla och attrahera nya hyresgäster.

Med detta koncept kan vi tillvarata inredningsarkitekturen och konceptet som ger uttryck och förmedlar varje unik entré. Den nya Loungén skapas genom ett noga utvalt sortiment av produkter och material som tillsammans med växtväggar förflyttar gränserna mellan inne och ute. Genom att förstå vilken känsla fastighetsägaren vill attrahera och vilka värderingar som ska genomsyra fastigheten så kan vi skapa unika koncept för varje entré.

 

   

Forskare har funnit att växter är till nytta i offentliga miljöer då tillgång till grönska oavsett om det är utanför fönstret eller i form av krukväxter ger positiva effekter. Vidare bidrar växter som en del av inredningen till ett mer påkostat utseende, vilket gör att rummet upplevs som mer välkomnande och mer avslappnat.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur just din miljö kan bli en Loungé, vi finns på info@byfaux.se eller 031-797 81 40. Är du nyfiken på att läsa mer om växtväggar och hur de förstärker ett rum så läs gärna mer. 

Prenumerera på gröna nyheter