Växtbaserade arbetsplatser

Upplev framtidens sociala och kreativa miljö

I skuggan av pandemin har våra arbetsvanor förändrats och med det träder framtidens kontor fram som en plats för sociala interaktioner och kreativt utbyte. En nyligen genomförd studie från Lunds tekniska högskola avslöjar att distansarbete kommer att prägla vår arbetsvardag även efter pandemin. Det traditionella kontoret är på väg att omvandlas till en inbjudande mötesplats där växter och en trivsam atmosfär spelar huvudrollen. Låt oss berätta hur dessa förändringar väver samman för att skapa en harmonisk arbetsmiljö hos framtidens företag.

Idag är alla arbetsgivare väl medvetna om att störande ljud på arbetsplatsen kan ha negativ inverkan på medarbetarnas koncentration, produktivitet och hälsa. På ett enkelt och snyggt sätt går det nu att integrera ljudabsorbenter i det befintliga taket med takplattan Nordic Ceiling.

Framtidens växtbaserade kontor – En socialt vibrerande mötesplats

Pandemin har lämnat ett outplånligt avtryck på vårt arbetsliv, och som resultat förväntas arbetslandskapet förändras drastiskt. En undersökning genomförd av Lunds tekniska högskola visar att HR-chefer ser en långsiktig ökning av distansarbete, med genomsnittligt 2,2 dagar per vecka. Detta skifte skapar en ny dynamik för kontoren – de transformeras från en ren arbetsplats till en dynamisk mötesplats där samarbete och kreativitet blomstrar.

”Kontoret blir en plats där vi sammanstrålar för att mötas och skapa tillsammans, snarare än att enbart utföra arbete. Distansarbete gör det möjligt att utföra uppgifter hemifrån, vilket ger kontoret en ny mening som en miljö för gemenskap och inspiration,” berättar Lena Winslott Hiselius, professor vid Lunds tekniska högskola.

Tips för en växtbaserad arbetsplats
  1. Förbättra gemensamma utrymmen: Skapa gemensamma områden som främjar samarbete och interaktion. Loungeområden, kafeterior och mötesplatser bör vara inbjudande för spontana möten och samarbete.
  2. För att bygga en social arbetsplats är det viktigt att främja informella möten. Skapa platser med kaffeautomater och ”pausområden” där medarbetare kan ha spontana samtal, vilket kan leda till kreativa idéer.
  3. Skapa en miljö där alla känner sig välkomna att dela sina idéer. Främja inkludering och mångfald genom evenemang som främjar samarbete och förståelse.
  4. Modernt teknikstöd underlättar samarbete, särskilt med ökat distansarbete. Satsa på videokonferensverktyg och delningsplattformar för att möjliggöra samarbete oavsett plats.
  5. Integrera grönska och naturliga inslag på arbetsplatsen. Växter, naturljud och möjligheten att arbeta utomhus kan minska stress och förbättra prestation. Forskning stödjer att naturens påverkan på människors välbefinnande är mätbar och betydelsefull.

Prenumerera på gröna nyheter