Hållbarhet

Vi på By Faux anser att en viktig del i hållbarhetsarbete är att utveckla produkter som står sig över tid, både i design, kvalité och funktion. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv fokuserar vi på materialval och cirkularitet, ansvarstagande mot fabrik, leverantörer, transporter och samarbetspartners.

USE, REUSE AND USE AGAIN

Produkter från By Faux har en hög kvalitet och är tänkta att användas under lång tid. De kan användas på nya ställen eller hamna i helt nya sammanhang. De kan även returneras till oss för att leva vidare i andra konstellationer. Vi tar emot både växter och växtväggar för antingen uppfräschning, återbruk eller återvinning.

När du som kund köper produkter från By Faux kan du vara säker på att du får produkter som är hållbara över tid, du har investerat i något med lång livscykel – vi gillar inte slit och släng. Det som en gång producerats skall kunna användas igen och igen, på så sätt sparas vår planets resurser helt enkelt!

DEN HÅLLBARA PLASTEN

Alla våra växtväggar är tillverkade av polyeten som är en av de vanligaste plasterna som används idag. Polyeten är ur ett hållbarhetsperspektiv en relativt hållbar plast på grund av dess låga miljöpåverkan under produktionsprocessen.

Polyeten är också en återvinningsbar plast och kan återvinnas flera gånger utan att förlora sina egenskaper. På så vis bidrar polyeten till en mer hållbar resursanvändning och det minskar mängden avfall som hamnar på soptippar runt om i världen.

FN's globala mål

Vi väljer att utgå från FN:s globala mål när vi tittar på vad vi på By Faux kan bidra med. De områden vi valt att prioriterade är följande;

Mål nr 5 – Jämställdhet
Mål nr 3 – God hälsa och välbefinnande
Mål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål nr 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Prenumerera på gröna nyheter