Brandtåliga konsväxter

Växtinredning handlar ofta om att skapa vackra och levande miljöer med hjälp av växter, levande såväl som konstgjorda. Men det finns en aspekt som ibland hamnar i skuggan av den estetiska glansen – brandsäkerheten.

Brandsäkerheten

När vi tänker på gröna innertak, väggar eller andra miljöer med stora mängder växter, är det kanske inte det första som slår oss att tänka på brandsäkerhet. Men faktum är att detta är en aspekt som kan göra en stor skillnad i vissa miljöer.

Då bör du välja brandtåliga växter och växtväggar
  • Vid utrymningsvägar. i en miljö med stora mängder växter är utrymningsvägarnas tydlighet och tillgänglighet avgörande. Om en brand uppstår måste människor kunna snabbt och säkert lämna byggnaden. Växter kan ibland blockera eller försvåra utrymningsvägarna om de inte är korrekt placerade.
  • Stora mängder växter på centrerad yta, växter, både levande och konstgjorda kan fungera som bränsle för en brand. Speciellt om de är tillverkade av material som är lättantändliga. I en miljö med stora mängder växter kan en brand snabbt sprida sig om växterna inte är brandtåliga.
  • Offentliga miljöer:, vistas mycket människor i en miljö samtidigt så kan just brandtåliga växter ge en extra trygghet både för människorna och fastigheten. Exempelvis stora kontorskomplex, skolor, sjukhus, restauranger, hotell eller köpcentrum.
Material

Vid tillverkning av både växtväggar och växter så tillsätts ett medel som kallas IFR, Inherently Flame Retardants i materialet från början. Det garanterar en jämn fördelning av brandtåliga egenskaper i hela växten. Det innebär även det inte tvättas bort eller förloras med tiden, vilket ger långvarigt skydd. Växter som har IFR inbyggt vid tillverkningen behöver inte något efterbehandlingsmedel eller upprepade applikationer av brandskydd. Det minskar underhållsbehovet och kostnaderna över tid.

Viktigt att notera

Det är dock viktigt att tillägga att oavsett om växterna innehåller Inherently Flame Retardant (IFR) kan ingenting vara helt immunt mot en utvecklad brand. Till och med stål och material med hög brandsäkerhet kan i extrema situationer utsättas för värme och eld. Därför är det avgörande att ha adekvata brandskyddsåtgärder och utrymningsplaner på plats för att säkerställa människors säkerhet i alla situationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på gröna nyheter