Växter i skolmiljö

Barn som är ute i naturen blir mer engagerade i att ta hand om den. Det gör dem dessutom lyckligare visar ny forskning. Med bakgrund mot att det är barnen som är nästa generation och att problem med miljö, avskogning och utrotning av djur- och växtarter, kommer bli ett arbete som de tvingas ta över, har forskare vid universitetet Sonora Institute of Technology i Mexiko undersökt hur man kan främja hållbart beteende hos barn.

Studien visade att barn som kände en anknytning till naturen också tenderade att agera mer miljövänligt och hade en önskan att skydda den genom ett hållbart beteende, vilket i sin tur också påverkade barnens lycka. Det innebär att våra barn behöver vara i och omkring grönska dagligen, även i skolmiljön som tyvärr ofta saknar mycket inslag av grönska.

– Glada ungar är motiverade ungar och det är sådana ungar som kan tänka positivt om framtiden, säger Petter Åkerblom till SVT nyheter när han får frågan om vad han tycker om studien. Petter Åkerblom är universitetslektor i landskapsarkitektur vid SLU.

Åkerblom tycker att studien är intressant och tror att den kan bidra med samhällsnytta. Eftersom den visar att barn som känner samhörighet med naturen är lyckligare skulle naturen kunna lindra ungas klimatångest, menar han.

Undersökningar och forskningsrapporter visar att människor som vistas i gröna inomhusmiljöer har lägre blodtryck, kortare reaktionstid och lägre stressnivå än människor i miljöer som saknar växter.

Det finns många anledningar till varför just konstväxter är ett bra val för skolmiljön. Förutom att konstväxter är underhållsfria är de även doftfria och allergivänliga. Eftersom konstväxter inte bleknar eller blir missfärgade håller de sig fina i många år.

Konstgjorda växter är hållbara, slitstarka, och relativt underhållsfria. Konstväxterna behöver inte dagsljus eller speciella lampor, vilket gör att de kan placeras på valfritt ställe i rummet till skillnad från autentiska växter. Och studier visar att det inte spelar någon roll om växter är äkta eller konstgjorda för att ge positiva effekter, det är känslan som grönskan ger som har effekten.

 

Innehållet är delvis hämtat ur en artikel från kurera.se. Studien som omskrivs publicerades i Frontiers in Psychology.

Prenumerera på gröna nyheter