Biofilisk design med växtväggar

Vem vill inte få känslan av att vara nära naturen? Forskning visar att både direkta och indirekta naturelement i en inomhusmiljö minskar stress, hjärtfrekvens och blodtryck, samtidigt som det påverkar vår produktivitet och kreativitet.

Men så kanske någon undrar om en konstgjord växtvägg verkligen är biofili? Svaret är självklart JA eftersom biofilisk design är så mycket mer än bara växter. Luftrening som många förespråkar är en del, men det konstgjorda växter och växtväggar gör för ögat och rummet skapar välmående för både anställda och besökare som är minst lika viktigt.

Idag har många företag kommit långt med att addera grönska, både kring arbetsplatser, mötesrum och entréer. Några som ligger långt fram är bl.a. arbetsplatser som Apple, Google och Amazon som investerar kraftigt i biofilisk design.

Visste du tex att olika studier visar att vi tillbringar cirka 90 procent av vår tid inomhus, och en nyligen genomförd studie* gjord på 1000 kontorsarbetare visade att 35 procent inte får mer än 15 minuter utomhus under en typisk arbetsdag.

Vi människor har ett inneboende och biologiskt behov av närhet till naturen och grönområden. Begreppet Biophilia, en term som myntats av den amerikanska biologen och forskaren Edward O. Wilson, beskriver denna medfödda dragning för just naturen. Och i en värld som genomgår en digitalisering och fortlöpande urbanisering så är vår biologiska koppling till naturen viktigare än någonsin.

 

Så varför konstgjorda växtväggar när du vill skapa biofilisk design?

  • Underhållsfria, dvs. ingen skötsel.
  • Hållbarhet, de håller för evigt och tappar varken löv, blir bruna eller vissnar.
  • Inte beroende av miljön, ibland kan riktiga växter faktiskt inte användas överhuvudtaget, vid dåligt ljus eller ogynnsamma temperaturförhållanden kan vissa växter inte leva. Konstgjorda växtväggar kan dock placeras i alla miljöer och fortfarande se bra ut.
  • Behöver inget planteringssystem, ingen jord, inga flugor, inget krångel.
  • Kan placeras var som helst!
  • Otroligt realistiska, våra växtväggar är inspirerade av vår nordiska grönska och det krävs ett tränat öga för att se skillnaden om de är levande eller inte.
  • Och sist men inte minst, priset, konstgjorda växtväggar är mer kostnadseffektiva, generellt både billigare och enklare att installera än en levande plantering.

* https://www.ambius.com/offices/office-worker-survey/

Prenumerera på gröna nyheter